Nói về thu nhập khi đi làm thuê, điều chúng ta thường quan tâm là lương bao nhiêu, thu nhập bao nhiêu. Thuế TNCN thường ít được quan tâm. Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn từ 9 triệu trở lên thì chúc mừng bạn, bạn đã được nộp thuế TNCN. Hàng tháng kế toán công ty bạn sẽ tạm tính 1 khoản thuế TNCN rồi nộp cho Nhà nước (đương nhiên là từ lương của bạn).

Cuối năm, nếu công ty nơi bạn làm việc có chính sách quyết toán cho nhân viên, bạn phải làm giấy ủy quyền. Làm xong giấy này, bạn sẽ biết mình phải nộp thêm (do kế toán tính thiếu) hoặc được hoàn lại thuế (kế toán tính thừa).

Nếu công ty không có chính sách quyết toán cho nhân viên (đây không phải việc người sử dụng lao động bắt buộc phải làm) hoặc bạn có từ 2 nguồn thu nhập trở lên bạn phải tự quyết toán.

Quyết toán thuế TNCN là việc bạn phải thực hiện với cơ quan thuế sau một năm để biết số thuế bạn đã nộp trong năm cho Nhà Nước đã đủ chưa. Nếu số thuế tạm nộp trong năm ít hơn số thuế cần đóng, bạn thuộc diện phải nộp thêm thuế. Ngược lại, bạn thuộc diện được hoàn thuế.

Tự quyết toán cần:
1.Biên lai của công ty.
2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
Tập hợp 2 loại giấy trên gửi đến cơ quan thuế, sau tối thiểu 2 lần làm việc, bạn đã hoàn thành thủ tục quyết toán thuế TNCN.

Trong quá trình quyết toán thuế TNCN, đây là một số câu hỏi thường gặp:

1. Không quyết toán thuế TNCN thì sao:
- Nếu thuộc diện được hoàn thuế: bạn sẽ bị mất số tiền được hoàn, số tiền này không được cấn trừ vào số thuế cần nộp năm tiếp theo
- Nếu thuộc diện nộp thuế: điều này đồng nghĩa với việc bạn phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng không thực hiện (hoặc không thực hiện đầy đủ). Cơ quan thuế có nhiều công cụ để bạn phải thực hiện nghĩa vụ thuế này (bạn có thể tìm hiểu các công cụ đó tại đây).

2. Làm sao để biết mình có còn nghĩa vụ thuế TNCN hay đã hết: 
- Bạn nên hỏi cơ quan thuế. Không nên hỏi qua điện thoại hoặc hỏi trực tiếp cán bộ thuế. 
- Bạn nên làm văn bản hỏi cơ quan thuế, thắc mắc của bạn sẽ được trả lời bằng văn bản sau 5 ngày làm việc. Đây là bằng chứng hợp lệ chứng minh bạn còn nghĩa vụ thuế hoặc hết.

3. Nếu công ty tôi đang làm việc không đồng ý quyết toán hộ, tôi có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác (không thuộc công ty tôi) quyết toán không hay bắt buộc tôi phải tự thực hiện:
- Bạn có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện quyết toán thuế TNCN của bạn.

Nếu thấy hay, hãy chia sẻ kiến thức này cho đồng nghiệp, bạn bè và người thân của mình nhé.

Cuối cùng, chúc các bạn quyết toán thành công, thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế của mình.

Đừng ngại nhăn tin cho Tâm Trí để nhận được hỗ trợ.